het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Ziektebeleid kinderdagverblijf ZiZaZebra

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen omdat hun afweersysteem nog in ontwikkeling is. De oorzaak, de ziekte zelf en de wijze waarop gehandeld moet worden, kan uiteenlopen. Binnen ons kinderdagverblijf geldt de regel dat zieke kinderen het kinderdagverblijf niet kunnen bezoeken.

De redenen daarvoor zijn;
– Dat een kinderdagverblijf daar niet voldoende voor ingericht is.
– Infectiegevaar voor de andere kinderen en leidsters.
– Voor een ziek kind is de groep erg onrustig.
– Wij vinden dat een ziek kind het beste in zijn eigen omgeving kan zijn.

 

38,5 graden of andere indicaties

Als een kind zich ziek voelt en/of een temperatuur heeft van meer dan 38,5 graden, dan moet het in overleg opgehaald worden of dient het thuis te blijven. Besmettelijke ziekten dienen te worden gemeld. Het kinderdagverblijf kan dan indien nodig, maatregelen nemen zoals het op de hoogte stellen van andere ouders. Het is overigens niet toegestaan om kinderen met een zetpil te brengen ongeacht de reden. Hierdoor ligt er teveel verantwoordelijkheid bij de leidsters.

Lichamelijke reactie op vaccinatie

Kinderen kunnen last krijgen van bijwerkingen na een vaccinatie, maar het hoeft niet. De meeste bijwerkingen beginnen op de dag van de vaccinatie. De plek van de prik kan soms rood, dik of pijnlijk worden. Ook is het niet gek als je kind koorts krijgt, huilerig of hangerig wordt, niet wil drinken en veel slaapt. Meestal duurt dit één of twee dagen. Bij de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (met 14 maanden) kan je kind vijf tot twaalf dagen na de prik last krijgen. Soms krijgen kinderen lichte huiduitslag.

Baby’s en peuters krijgen voor hun 4e levensjaar een aantal vaccinaties, de bijwerkingen die kunnen optreden na een vaccinatie behoren niet tot de verantwoordelijkheid van Ziza Zebra. Hiervoor is extra alertheid vereist, Ziza Zebra heeft geen capaciteit voor 1 op 1 begeleiding. Daarom laten wij geen kinderen toe die op de dag zelf gevaccineerd zijn. Op de dag van de vaccinatie kunnen de meeste bijwerkingen plotseling optreden. De dagen daarna zullen de bijwerkingen mild zijn, houdt er overigens altijd rekening mee om bereikbaar te zijn de dag(en) na een vaccinatie. Veel geziene bijwerkingen zijn koorts, verhoging, hangerig, huilerig en zere beentjes/armpjes waar geprikt is.

 

Gewone verkoudheden, die vaak bij kinderen voorkomen en die vaak ook besmettelijk zijn, kunnen niet voorkomen worden. Hardnekkige diarree is wel een reden om een kind thuis te houden tot het over is. Vooral bij baby’s bestaat namelijk het gevaar van uitdroging.

Bij kwaaltjes met ongedierte, zoals luizen en wormen worden bij ZizaZebra de nodige maatregelen genomen. De ouders worden geïnformeerd over de aanpak van de kwaal en ook verzocht de nodige hygiënische stappen te zetten.

Houdt u uw kind een dagje thuis omdat het ziek is, geeft u dit dan a.u.b. voor 9.00 uur aan ons door. Is uw kind al bij ons en voelt het zich niet lekker, dan nemen wij altijd contact met u op voor overleg. Zijn wij van mening dat uw kind opgehaald moet worden, bespreken we dit met u en spreken we af wanneer u uw kind ophaalt.

Het is voor de leidsters niet mogelijk om één op één aandacht te geven. De leidsters moeten ten slotte nog voor meerdere kinderen zorgen en die willen ook aandacht en liefde.

Als een kind geen koorts meer heeft, niet (extreem) hangerig is, een gewone eetlust heeft en gewoon kan functioneren in groepsverband dan beschouwen wij het kind niet meer als ziek.
Het protocol voor zieke kinderen en medicijngebruik vind u hier

 

 

Medicijnverklaring

Wanneer uw kind medicatie nodig heeft mogen wij deze alleen geven met uw schriftelijke toestemming. U kunt hiervoor een medicijnverklaring tekenen en afgeven op de groep, hieronder vindt u vast het formulier. Ook kunt u een medicijnverklaring op de groep invullen en ondertekenen.

Let op! Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen, neusspray enzovoort.

U mag de medicijnen voor uw kind, voorzien van naam en datum, in de koelkast plaatsen.

Formulier inzake medicijngebruik