Via het ouderportaal worden alle ouders op de hoogte gehouden van actuele belangrijke informatie omtrent het coronavirus en de kinderopvang.

Voor de meest actuele informatie omtrent het coronavirus verzoeken we u de website van het RIVM te raadplegen.

Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang.

Update n.a.v. de persconferentie op dinsdag 15 februari 2022:

Op dinsdagavond 15 februari heeft minister Kuipers van Volksgezondheid een persconferentie gegeven en zijn er versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt. De versoepelingen zullen in meerdere stappen ingaan, ook voor kinderopvang.

Per 18 februari:
De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn.

Per 25 februari:
– De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen de looproutes etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies om elkaar de ruimte te blijven geven.

–  het brengen en halen blijft bij ZizaZebra voorlopig tot nader bericht zoals we zijn gewend tot aan de deur van de groep, ouders niet op de groepen.
–  De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten

De basisadviezen omtrent hygiëne (handen wassen, hoesten in elleboog, etc) en testen bij klachten blijven gelden.

 Uitzondering quarantaineadvies voor volwassenen

Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:

* Personen die langer dan een week geleden hun boostervaccinatie hebben gekregen

* Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona

* Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona

 Uitzondering voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten

Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie.

.De actuele regels zijn ook te vinden in het Protocol kinderopvang en corona. En op de website van de Rijksoverheid.

De actuele beslisboom vind je hier en het complete protocol vind je hier

 De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.

 Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 – 1351 (gratis, 08:00 – 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.