het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen (zie voor uitgebreide informatie www.belastingdienst.nl/toeslagen ) 

U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.

* U hebt met het kindercentrum een contract afgesloten.

* U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is de eigen bijdrage.

* U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.

Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.

Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.

Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.  

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen? 

Dit hangt volledig af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang die u af neemt. Per kind kan er voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Er geldt voor 2024 een maximum uurtarief  voor de kinderopvangtoeslag van € 10,25.  In 2024 wordt de koppeling van gewerkte uren ook weer losgelaten. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12 maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben gewerkt, is niet meer belangrijk. De niet opgenomen uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar

Kinderopvangtoeslag aanvragen en wijzigen

De kinderopvangtoeslag voor 2024 kan aangevraagd worden met Mijn toeslagen, daarvoor heeft u uw DigiD nodig. Wacht niet te lang met aanvragen, binnen 3 maanden na de ingangsdatum moet de toeslag zijn aangevraagd. Is hieraan niet voldaan? Dan loopt u misschien een deel mis.

Kan ik de toeslag rechtstreeks aan ZizaZebra laten uitbetalen?

Omdat Ziza Zebra een partnerovereenkomst heeft afgesloten met de Belastingdienst kunnen wij u helpen met de aanvraagprocedure en kan de Kinderopvangtoeslag bovendien rechtstreeks worden uitbetaald aan de kinderopvangorganisatie. U ontvangt dan als ouder enkel nog een factuur met de eigen bijdrage van ons.

Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste toeslag. Wijzigt een situatie?(denk bijvoorbeeld aan wijziging van inkomen en/of uren opvang), wijzig dit dan ook tijdig (in ieder geval binnen 4 weken) via Mijn toeslagen.