het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Ruilbeleid

Aan het ruilbeleid kunnen geen rechten worden ontleent. Het ruilen van dagen is een service van ZizaZebra. Houdtu er a.u.b. rekening mee dat wij niet standaard tegemoet kunnen komen aan een ruilverzoek.

Het incidenteel ruilen van dagen verloopt via de planning en is akkoord mits:
* Er plaats is op de groep
* Er geen extra leidster ingezet hoeft te worden
* De ruilaanvraag incidenteel is
* Er geen sprake is van een betalingsachterstand
* De ruilaanvraag op tijd is gedaan. Dit betekent dat de aanvraag minimaal 2 weken van tevoren is ingediend
* De ruilaanvraag kan niet verder dan vier weken in de toekomst liggen van het moment waarop de aanvraag wordt gedaan

Aanvullend geldt:
* Officieel erkende feestdagen waarop de kinderopvang gesloten is kunnen niet geruild worden
* Vakantie- en/of schoolvrije dagen die afwijken van de vastgestelde vakantiedagen kunnen niet geruild worden
* Achteraf ruilen is niet mogelijk
* Dagen die niet geruild kunnen worden komen niet in aanmerking voor compensatie