het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Ruilbeleid

Aan het ruilbeleid kunnen geen rechten worden ontleent. Het ruilen van dagen is een service van ZizaZebra. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat wij niet standaard tegemoet kunnen komen aan een ruilverzoek.

Het incidenteel ruilen van dagen verloopt via de planning en hangt van een aantal factoren af:
* of er plek is op de groep
* De ruilaanvraag dient minimaal 2 weken van tevoren worden ingediend.

* Officiƫle feestdagen waarop de kinderopvang gesloten is kunnen niet geruild worden, dit is in de uurprijs verwerkt.
* Achteraf ruilen is niet mogelijk.
* Dagen die niet geruild kunnen worden komen niet in aanmerking voor compensatie.