het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Klachtenregeling bij kinderdagverblijf ZiZaZebra

Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. En dat vinden wij in ons kinderdagverblijf erg belangrijk. Het kan voorkomen dat er zaken zijn die u niet prettig vindt verlopen of waar u een klacht over heeft. Uiteraard hopen wij altijd dat u met een eventuele klacht bij ons komt zodat we samen naar een  gepaste oplossing kunnen zoeken.

“Klachten zijn er om naar te luisteren en op te lossen”

Vindt u dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden, kunt u terecht bij de interne klachtencommissie van kinderdagverblijf ZiZa Zebra. Het e-mailadres is email hidden; JavaScript is required. Binnen 72 uur ontvangt u een bevestiging van uw klacht. Klachten over personen dienen zorgvuldig te worden opgesteld. In geval van een strafbaar feit wordt te allen tijde melding gedaan bij de politie.

Blijkt een klacht van dusdanige aard te zijn dat het binnen het kinderdagverblijf en de interne klachtencommissie niet opgelost kan worden, kunt u uw klacht neerleggen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij Kinderdagverblijf ZiZa Zebra is aangesloten. Voor informatie, advies en bemiddeling kunt u contact opnemen met het Klachtenloket-kinderopvang, op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9 en 17 uur: 0900-1877

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Hier kunt u het Certificaat van de Geschillencommissie ‘samen werken aan kwaliteit’ downloaden.