het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Ouderparticipatie binnen ons kinderdagverblijf

Om de medezeggenschap van ouders binnen ons kinderdagverblijf te waarborgen maken wij gebruik van een oudercommissie. De oudercommissie vergadert  4 x per jaar.

De oudercommissie heeft het recht advies uit te brengen over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
– de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
– voedingsaangelegenheden
– pedagogisch beleidsplan
– risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
– openingstijden
– klachtenregeling
– prijswijzigingen                                                                                                                                                             

VACATURE OUDERCOMMISSIELID M/V 

De oudercommissie is op zoek naar meer papa’s en mama’s die een bijdrage willen leveren ! Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om je aan te sluiten? Stuur dan een email naar : email hidden; JavaScript is required

 

 

 

 

Klachtenkamer oudercommissie

Volgens de Wet Kinderopvang (2005) artikel 58 moeten alle vestigingen van kinderopvang en gastouderbureaus een oudercommissie hebben. Naast een klachtenregeling en een geschillenregeling is er nu ook een landelijke klachtenkamer voor oudercommissies opgericht.

Het doel van de klachtenkamer is om oudercommissies de gelegenheid te bieden vragen te stellen of een klacht in te dienen die behandeld moet worden volgens een vastgesteld reglement. De klachtenkamer is bedoeld voor zowel centrale- als decentrale oudercommissies van een organisatie.
Een klacht dient schriftelijk, samen met het reglement van de OC, ingediend te worden.
Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u terecht op www.klachtenkamer.nl