het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Contact met ouders bij ZiZaZebra

Bij kinderdagverblijf ZiZaZebra vinden we goede communicatie met ouders heel belangrijk. Goed contact verstevigt de onderlinge band en helpt persoonlijke situaties beter in te schatten. In ons kinderdagverblijf staat het belang van uw kind voorop. Wanneer u uw kind bij ons ophaalt, wordt u bijgepraat over wat uw kind heeft meegemaakt. Mocht u behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek, dan maken we daar graag tijd voor. 

Mentor

Uw kind krijgt een mentor toegewezen. Een mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep waarin uw kind is ingedeeld. De mentor is ook uw vaste aanspreekpunt en is goed op de hoogte van de ontwikkeling en welbevinden van uw zoon of dochter. Het jaarlijkse tien minutengesprek voert u ook met de mentor van uw kind.