het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Pedagogische visie van kinderdagverblijf ZiZaZebra

Kinderen zijn krachtige, bekwame personen met veel mogelijkheden. Ze zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken. Het zijn wetenschappers: creatieve geesten en ontwikkelaars van kennis.

Wij zien dat kinderen al vanaf hun geboorte gericht zijn op het maken van sociale contacten en op het uitlokken van reacties. Zij leven daarbij niet in een aparte kinderwereld maar ervaren en bekijken de wereld vanuit hun eigen beleving en ontwikkelingsniveau. Ieder kind is anders en dus uniek. Bij kinderdagverblijf ZiZaZebra houden we daar rekening mee.

Klik hier om ons pedagogisch beleidsplan versie April 2024 in te zien.

 

Kinderdagverblijf ZizaZebra werkt tevens met diverse protocollen. Het doel van een protocol is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen het dagverblijf. Een protocol biedt houvast in het maken van keuzes. Deze protocollen zijn voor alle ouders te vinden in ons ouderportaal.