het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Veel gestelde vragen

Waarom heeft ZizaZebra het BSN nummer van mij en mijn kind nodig?                                                                               Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder het BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

Krijg ik kinderopvangtoeslag?
Ouders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl voor de voorwaarden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals o.a. de hoogte van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen, het aantal kinderen en het aantal uren waarvoor je opvang aanvraagt.

Kan ik de toeslag rechtstreeks aan ZizaZebra laten uitbetalen?
Ja. ZizaZebra heeft een overeenkomst met de Belastingdienst waarbij het mogelijk is om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie te laten uitbetalen. Op die manier ontvangen ouders enkel nog een factuur inzake de eigen bijdrage. Ouders blijven er zelf wel verantwoordelijk voor dat de gegevens voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag juist zijn. Ook als de toeslag rechtstreeks wordt uitbetaald aan de kinderopvang organisatie. Verandert een situatie of stopt de kinderopvang? Geef dit dan binnen 4 weken door. Blijkt bij de definitieve berekening dat er teveel toeslag is uitbetaald? Dan moeten ouders het bedrag zelf terugbetalen aan de belastingdienst.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag?
Jazeker! Mocht u assistentie willen bij de aanvraagprocedure dan is het altijd mogelijk om een afspraak in te plannen met onze administratie. Judith of Anita helpen u dan graag.

Wat is het LRK nummer van ZizaZebra?
Bij het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag wordt altijd gevraagd naar ons LRK nummer: 130569732.

Over welke maand gaat de factuur?
Afname van kinderopvang wordt vooraf aan u gefactureerd en geïncasseerd. Dit betekent dat u rond de 24e van iedere maand een factuur ontvangt voor de volgende maand. Extra afgenomen opvangdagen worden doorgaans achteraf aan u gefactureerd.

Waarom moet ik de factuur voor de kinderopvang voor de opvolgende maand altijd voor de 1e van de betreffende maand betalen terwijl ik de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst pas rond de 20e van de maand ontvang?
De Belastingdienst betaald de toeslag ook vooraf uit. De toeslag die u rond de 20e van de maand van de belastingdienst ontvangt, heeft altijd betrekking op de volgende maand.

Hoe betaal ik de factuur?
De vergoeding van de kinderopvangkosten worden maandelijks middels automatische incasso geïncasseerd. Bij het intakegesprek ontvangen ouders daarvoor o.a. een doorlopende Sepa machtigingsformulier. Afschrijving van het maandtarief geschiedt vooraf rond de 1e van elke maand. Is er nog geen doorlopende machtiging ondertekend en ingeleverd ? klik dan hier voor het formulier.

Waarom krijg ik toch een volledige factuur van het kinderdagverblijf terwijl mijn kind afwezig is i.v.m. vakantie of ziekte en ik dit ook aan de opvanglocatie heb doorgegeven?
Wij werken met het afnemen van vaste dagen. Deze dagen zijn ten aller tijde gereserveerd voor uw kind. De maandfactuur van ZizaZebra is gebaseerd op de opvangkosten over 52 weken per jaar gedeeld door 12 maanden. De reden waarom wij willen weten wanneer een kind afwezig is heeft met name te maken met de personeelsplanning. Ook onze leidsters willen graag met vakantie. Zij hoeven alleen te worden vervangen indien het aantal kinderen dat aanwezig is hierom vraagt. Dit staat geheel los van de facturatie van de opvang, aangezien onze kosten ook gewoon doorlopen. Wel is het mogelijk om binnen een termijn van 2 weken een vakantiedag te ruilen mits de groepsbezetting dit natuurlijk toe laat.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave inzake het aantal uren en bedragen betreffende de kinderopvang?
De jaaropgave inzake de kinderopvang van het vorige kalenderjaar wordt doorgaans in de maand februari door ons verstrekt. De jaaropgave is nodig op het moment dat de belastingdienst vraagt informatie te verstrekken over het aantal uren en het betaalde bedrag inzake de kinderopvang van het voorgaande kalenderjaar. Dit is meestal in het najaar. Wij adviseren ouders dan ook de jaaropgave goed te bewaren. Wij kunnen deze jaaropgave slechts één maal gratis verstrekken.

Ik ben mijn jaaropgave kwijt. Kan ik een nieuwe ontvangen?
Indien u de jaaropgave nogmaals wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen per email email hidden; JavaScript is required

Mijn kind wordt binnenkort vier jaar, wanneer stopt de opvang?
De opvangovereenkomst eindigt op het moment dat uw kind 4 jaar is geworden. Mocht het zo zijn dat uw kind pas later naar de basisschool gaat en u dus langer gebruik wenst te maken van de opvangplek dan verzoeken wij u hiervoor een verzoek in te dienen. We kunnen dan kijken wat de beschikbaarheid is.

Hoe kan ik de opvang opzeggen?
Opzeggen kan door een email te sturen. Houd daarbij wel rekening met een opzegtermijn van één maand.   

Wat is de wachttijd op dit moment?
Op dit moment hebben we voor een aantal dagen/groepen te maken met een behoorlijke wachtlijst, dit wisselt echter vaak (bijvoorbeeld vanwege het doorschuiven naar de volgende groep of een opzegging) Indien u de actuele beschikbaarheid wilt weten is het handig om even te bellen of te mailen. We raden aanstaande ouders die op zoek zijn naar een opvangplek bij ZizaZebra in ieder geval wel aan om zo snel mogelijk contact op te nemen.                                                                                                                                                                                          

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer weten?
Voor vragen kan men dagelijks terecht bij de administratie (Anita of Judith). Telefoonnummer 0598-854761. Een email sturen met de vraag kan natuurlijk ook altijd: email hidden; JavaScript is required  Wij zullen dan binnen 2 dagen reageren.