het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

De opvangtijden bij kinderdagverblijf ZiZaZebra

Kinderdagverblijf ZiZaZebra is dagelijks geopend van 7.00 tot 18.00 uur.             

Let op; Tijdens de periode van de corona maatregelen gelden andere regels rond het brengen en halen van de kinderen. Hierover worden (nieuwe) ouders apart geïnformeerd.

Tussen 7.00 uur en 9.00 uur kunt u uw kindje komen brengen en even bijpraten met de leidsters op de groep. Vriendelijk verzoek om de jassen en schoenen van uw kind(eren) zelf op te hangen op de kapstok in de hal en de overige spullen (rugzak etc.) in de daarvoor bestemde bakken voorzien van naam te doen op de groep.

Tussen 16.00 uur en 18.00 uur kunt u uw kindje dan weer komen halen en krijgt u verslag van de gebeurtenissen van die dag. Voor het haalmoment geldt weer hetzelfde; graag zelf de spullen van uw kind uit de bakken en van de kapstok halen aangezien de leidsters hun aandacht nodig zijn voor de kinderen die zich op dat moment nog op de groep bevinden.

Voor de (kleine )kinderen van de babygroep houden wij de dagelijkse gebeurtenissen nog bij in een dagboekje.

Het is voor de rust in de groep van groot belang dat men zich aan de afgesproken haal- en brengtijden houdt.
Als u uw kindje een keer later wilt brengen of eerder wilt halen dan is dat natuurlijk in overleg altijd mogelijk. Wij verzoeken u hierover van tevoren te bellen of te mailen zodat de leidsters hier rekening mee kunnen houden en de rust op de groep dus zo min mogelijk wordt verstoord.

Bijzondere opvangtijden

Bij Kinderdagverblijf ZizaZebra is het mogelijk incidenteel extra dagdelen af te nemen tegen het normale tarief. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Er moet plaats zijn op de groep, de samenstelling van de groep moet dit toelaten, extra dagdelen moeten ten minste 24 uur van tevoren worden aangevraagd.