het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Voldoende tijd om te wennen

Ieder kind heeft tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving. Daar houden we bij kinderdagverblijf ZiZaZebra natuurlijk rekening mee. Hoe lang een kind nodig heeft om te wennen, hangt helemaal van u en uw kindje af. Daarom bepalen we in overleg met u hoe lang de gewenningsperiode is.

Een gehechtheidsrelatie ontstaat niet van de ene dag op de andere, want het opbouwen van een gehechtheidsrelatie kost tijd. In de wenperiode wordt de basis gelegd voor deze relatie. Bij kinderdagverblijf ZiZaZebra vinden we dat heel belangrijk. In de wenperiode streven we er naar dat uw kind vertrouwt raakt met de nieuwe omgeving en een gehechtheidsrelatie opbouwt met de leidster en zijn groepsgenootjes.

Het is ook belangrijk dat u als ouder vertrouwt raakt met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunt opbouwen met de leidsters van ZiZaZebra. Uiteraard zorgen we er voor dat de voedingsschema’s, slaapritme en pedagogische aanpak thuis en bij ZiZaZebra op elkaar zijn afgestemd.