Kinderopvang wordt goedkoper in 2017

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

Dit meldt minister Asscher van Sociale Zaken. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn het over deze extra financiering eens. Eerder was al 100 miljoen euro extra toegezegd voor 2017, maar nu is dat opgeschroeft naar 200 miljoen.

Indexering uurtarieven

Behalve extra kinderopvangtoeslag, wil minister Asscher de maximaal te vergoeden uurprijzen in de kinderopvang in 2017 met 2,5 procent verhogen ( in 2012 is er niet geïndexeerd, vandaar dit ‘goedmakertje’). De reguliere indexatie voor 2017 erbij opgeteld komen we voor 2017 uit op een stijging van 4,2 procent. Daarnaast zal de regeling voor werkloze ouders een jaar worden voortgezet. Ouders kunnen op die manier na ontslag nog zes maanden lang recht houden op kinderopvangtoeslag.

De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2017 € 7,18 (dit is nu nog € 6,89).

Toeslagtabel 2017

Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders krijgen, is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen. De tabel voor 2017 is door het ministerie van Sociale Zaken samengesteld. Ouders, zeker met midden- en hoge inkomens, gaan er op vooruit.

Voor hoge inkomens wordt het minimale toeslagpercentage in de eerste kindtabel, verhoogd van 23,8 procent overheidsbijdrage naar 33,3 procent. Lagere inkomens krijgen de kinderopvang al grotendeels vergoed. Dat is nu voor de laagste inkomens nog 93 procent, maar dit wordt 94 procent.

Download hier de Toeslagtabel 2017 en kijk welk percentage van de bruto kosten u volgend jaar vergoed krijgt.