het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

ZiZaZebra is in 2018/2019 gesloten op de volgende dagen:

2019/2020

01-01-2019: Nieuwjaarsdag 

19-04-2019: Goede vrijdag

22-04-2019: 2e Paasdag

27-04-2019: Koningsdag

30-05-2019: Hemelvaart

31-05-2019: dag na Hemelvaart

10-06-2019: 2e Pinksterdag

24-12-2019: 15.00 uur gesloten

25-12-2019: 1e Kerstdag

26-12-2019: 2e Kerstdag

31-12-2019: vanaf 15.00 uur gesloten

01-01-2020: Nieuwjaarsdag 2020